تو پناه منی وقتی راهها با همه ی وسعتشان تنگ میشود!

دعای عرفه