شما درباره ی این بازی چیزی می دونید؟

شما رو نمیدونم ولی برای من دفعه ی اول بود..موقعی که نوبت بازی شماست باید یه قطعه رو  بردارید و سعی کنید قطعه ای رو بردارید که بنای ساخته شده فرو نریزه..برداشتن یه قطعه ی اشتباه کافیه تا همه ی بنا فرو بریزه....موقع بازی داشتم فکر می کردم این بازی چقدر شبیه زندگی ما آدمهاست...برداشتن یه قطعه اشتباه کافیه تا همه ی زندگی آدم فرو بریزه..و بعد از اون چقدر طول میکشه تا بتونیم دوباره زندگیمون رو از نو بسازیم...شاید هم هیچوقت درست نشه