سلام...

من خبر نداشتم که آدرس اینجا عوض شده...امروز یکی از دوستام برام ایمیل زد و آدرس جدید رو بهم گفت..با اینحال نوشتن تو وبلاگ برام سخته چون جای حروف فارسی رو حفظ نیستم و نوشتنم خیلی وقت میگیره

USعکسهای قبلی: ایالت اوهایو در

دوست دارم یه جمله ی قشنگ بنویسم...میخوام هر چند وقت یکبار که میخونمش یادم بیفته که همیشه قرار نیست من باهاش درددل کنم

باید گاهی سکوت کنیم شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد زرتشت