به نام آفریدگار اول و آخر!

امروز برای پایان دفتر الهه ی مهر اومدم ؛ با این حال بعید نیست که دوباره  روزی این دفتر باز بشه ؛ ولی حالا بدلیل مسائلی که دارم می خوام خداحافظی کنم.

 این وبلاگ تجربه ی قشنگی برای من بود و به بهانه ی اون دوستان خوبی پیدا کردم که با حرفای قشنگشون ، وبلاگ رنگ و روی تازه ای پیدا کرد  و یا حتی اونایی که اگرچه تنها خواننده بودن و در ظاهراثری ازشون به چشم نخورد ولی  می دونم که همراهم بودن که این خودش ارزش والایی داره.

....و مهمتر از همه اینکه وبلاگ الهه ی مهر باعث شد بیشتر و عمیقتر به یاد اووو..همان حی و ناظر باشم!

 

در آخر متن نهایی این مکتوب هدیه ای از طرف وبلاگ الهه ی مهر به شما، از نویسنده ای که نوشته هاش هر کدوم تجربه ی نابی برای من هست و خواهد بود:

 معشوقهای آن چیزی را که به نام عشق می شناسیم : طبیعت، غریزه،مصلحت و منفعت تعیین می کند ولی عشق راستین ، کشف اسرار آمیز دو روحی است که طعم مرموز خویشاوندی شگفتی را که ریشه در جهانی دیگر دارد، از یکدیگر می چشند و رنگ هم نژادی ماورایی را در سیمای هم می بینند . و این عشق نه از آن عشقهاست که همه حیله هایی است تا روح بشر را کارگزار طبیعت کنند. این عشق ابزار کار نیست ؛ عشق یک روح به یک روح است و هیچ مصلحت و ضرورتی آنان را به یکدیگر پیوند نمی زند؛ جز من انسانی خالص آنها.

دکتر علی شریعتی

 

امیدوارم همیشه در پناه او باشید

خداحافظ