امامزاده شکراب

نام امامزاده ها(یادم رفته) ولی معروف به شکراب...

مکان:ایران/تهران/اوشان/آهار

زمان رسیدن به امامزاده:دو ساعت...البته با سرعت کم!

راه:مالرو..خاکی..با کلی قاطر..الاغ..اسب...ولی بسیار بکر و زیبا!

توضیح:امامزاده شکراب به دو تا امامزاده نسبت داده شده..البته نمی دونم اونجا واقعا امامزاده هست یا نه..چون بعضی از مکانهایی که به محل دفن امامزاده ها نسبت دادند در اصل به مقاصد دیگه ای ساخته شدند..با اینحال من اطلاعات زیادی در مورد این دو امامزاده ای که این مکان کوچک و دنج به نام اونا ساخته شده و حالا هم اسماشون یادم نیست  چون این سفر برای من بیشتر تفریحی بود تا زیارتی...به هر حال حیفم اومد اونجا رو به شما معرفی نکنم. برای منکه یه سفر زیبا و خیلی خاص بود.

 

 

 

  

 

اگه تا حالا نرفتین سفارش میکنم حتما یه سری اونورا بزنین..البته این عکسها برای دو هفته پیشه و فکر کنم الان اونجا سردتر شده باشه  به خاطر همین اگه سرمایی هستین سال بعد رو برای رفتن به شما پیشنهاد میکنم.

یاحق