دیشب یه کمی دلم گرفته بود و طبق معمول همیشه گیر دادم به خدا...و توی فیس بوکم یه جمله نوشتم

جوابم رو خدا همون دیشب تو خواب بهم داد...جواب دندون شکنی بود...و من هنوز تو شوک ام..میدونی! این اولین باری بود که به خدا گیر دادم و اون هم جوابم رو حسابی داد...

جمله ای که نوشتم این بود:

خدایا میدونم که میشنوی چی میگم ولی یه لطفی در حقم بکن و "گوش " که چی میگم!

و جوابم:

"من به تو گوش میدم..این تویی که گوش نمیدی!!!"

 البته خدا لطف کرد و با ملایمت این رو به من فهموند ..اگه میخواست جواب غرولندهای من رو با پس گردنی بهم بگه که .....اوه چی میشد!!!

نتیجه اخلاقی:

وقتی تو زندگی کم می یاری به هرکی میخوای گیر بده غیر از خدا...!!!!