لبخند آفیسر...لبخند تو در پاسخ....مهر آبی توی پاسپورت... دخترها و پسرهای مو بلوند با بدنهای برونزه آمریکایی کنار دهاتی های هندی و مکزیکی و بنگلادشی ... باد داغی که بیرون فرودگاه به صورتت میخورد... اتوبانهای غول پیکر و ماشین های پر سرعت و پارکینگهای مارپیچ....مک دونالد و پاپا جونز و والمارت...

سکوت تو و صدایی که از درونت نجوا میکند:

 Welcome to the tough life 

پوست می اندازی در این روزهای داغ داغ

و مجبوری همچنان لبخند بزنی!