همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس               که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

خرم آن روز کزین مرحله بربندم بار                   وز سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم

.

هر کسی تو این دنیا یه نشونی داره..یا نشونیش رو طرف شیطون میدن یا طرف خدا..بعضی آدمها هم نه سیاه هستند نه سفید..بسته به شرایطشون گاهی خوب هستند یا بد... دلم میخواد بدونم نشونی فرشته رو کدوم طرفی میدن؟

کاش یه روزی آدمیان آدرس او رو هم سر کوی خدا بدهند... وقتی بگویند فرشته کجاست؟  جواب بشنوند: در کوی یار...پیش خدا ...راستی راستی پیش خدا!