وقتی می آمدم گفتی:

میعادگاه من و تو...

بالای کوه نورانی.

و من قول دادم به زودی بازگردم

 .

مدتهاست که به انتظارم ایستاده ای

زمانی به اندازه ی ابدیت..

و من ..

به جای اینکه بالا بیایم فرو رفته ام...