کلیسای ونچورا در محله ی ایرانی نشین لس آنجلس

 

 

Ventura's church

 

 

زندان آلکاتراس.سنفرانسیسکو

سنفرانسیسکو