خیلی داره لجم میگیره از این GULF OF ARAB که چپ و راست تو فیلمها ... تو اخبار و تو کتابها میبینم.

فکر میکنم یه کشور چقدر میتونه ضعیف باشه که بذاره با ابن بی شرمی نامش رو حتی از روی زمینهایی که مالکیتشون رو داره حذف کنن. و جالبه که دولت ایران هم رو این حذف شدن صحه میذاره!!!