"خداوند، اون کسانی رو که ازش می خواهی کنارت باشن بهت نمیده، بلکه اون کسانی رو کنارت قرار میده که بهشون نیاز داری.

بهشون نیاز داری تا کمکت کنن (تا کمک کردن رو یاد بگیری)، باعث رنجش تو بشن (چون تا گچ درد سمباده خوردن روتحمل نکنه، یک مجسمه‌ی زیبا نمیشه)، تو رو ترک کنن تا یادبگیری روی پای خودت بایستی، عاشقانه دوستت داشته باشن تا بدونی که تو هم باید عشق بورزی، تا از تو انسانی ساخته بشه که خداوند میخواد تو اونطور باشی." 

 

خدای عزیزم، میدانم کسی که مشغول خواندن این متن است زیباست، چون دلی زیبا دارد، درجه یک است چون تو دوستش داری و به او نظر کردی، قدرتمند و قوی و استوار است چون تو پشت و پناهش هستی و من خیلی دوستش دارم.

خدایا،از تو می خواهم کمک کنی زندگیش سرشار از همه بهترین ها باشد. به او درجات عالی (دنیوی و اخروی) عطا بفرما و کاری کن به آنچه چشم امید دوخته است (آنگونه که به خیر و صلاحش هست) برسد انشاءا... .

خدایا، در سخت ترین لحظات یاریگرش باش تا همیشه بتواند همچون نوری در تاریک‌ترین و سخت ترین لحظات زندگیش بدرخشد و در ناممکن ترین موقعیت ها عاشقانه مهر بورزد.


  خداوندا، همیشه و هر لحظه او را در پناه خودت حفظ بفرما، هروقت به تو احتیاج داشت دستش را بگیر (حتی اگر خودش یادش رفت از تو کمک بخواهد) و کاری کن این را با تمام وجود درک کند که هر آن هنگام که با تو و در کنار تو قدم برمیدارد و گنجینه‌ی توکل به تو را در دلش حفظ کند، همیشه و در همه حال ایمن خواهد بود.

 

اینک به یقین میدانم تو در این لحظه می خواهی تا اتفاق خوبی در زندگیش رخ دهد. در همین لحظه ای که او این متن را می خواند و در دلش با ایمان می گوید: "خدایا توکل به تو." 

__________________________

**ممنون سحر جان! به خاطر این متن زیبا...