این روح بنده ...هر چند وقت یک بار هوس میکنه تو خواب به یکی گیر بده....به این ترتیب که: هی هرشب خواب اون بنده خدا رو میبینم...تا اینکه ازش یه خبری بشه یا اینکه پیغام بفرسته و حال من رو بپرسه و یا اینکه بهم زنگ بزنه و  بگه: یه مدتیه خوابت رو میبینم..خوبی؟!!!

حالا دوباره این روح بنده به یه بنده خدای "خیلی بی ربط" دیگه گیر داده و هر شب میکشونش وسط خواب ما ... خدا به خیر بگذرونه واقعا این یکی رو !!!