انگار یادم رفته نوشتن...یا شاید وقتی حرف واسه گفتن زیاد دارم نمی تونم بنویسم ... بیشتر وقتها اینطوریم ... گفتنی که زیاد داشته باشم ساکت ترم! حالا رو به عکس گرفتن آوردم..احتمالا اگه همین طوری ادامه بدم تموم وبلاگ عکس بارون بشه..

a lake in Granville

 

 

در آخر: ملالی نیست جز دوری از شما